RODO, Regulamin przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności w firmie Tomasz Pilorz Studio, aktualna na dzień 15/08/2018.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady polityki prywatności oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Stronę (Klient) w związku z korzystaniem z usług firmy Tomasz Pilorz Studio. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma wpisana do CEIDG pod nazwą Tomasz Pilorz Studio, ul. Żurawia 38/9, 40-686 Katowice.
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych.
  3. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji zlecenia, w tym w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną lub inną, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu. Przetwarzanie danych podanych w formularzu ma na celu realizację zadań wynikającym z funkcji formularza - proces obsługi kontaktu informacyjnego. Brak zgody powinien być wyrażony w braku kontaktu poprzez jakiekolwiek kanały, także drogą bezpośredniego kontaktu na podany na stronie internetowej adres email.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie na podstawie odrębnej zgody Strony (Klienta).
  5. Dane osobowe Strony (Klienta) będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności i w regulaminie przetwarzania danych osobowych, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować.

 

Dane kontaktowe:

 

Tomasz Pilorz Studio

ul. Żurawia 38/9, 40-686 Katowice

+48 698 612 893

architekt@tomaszpilorzstudio.com

* Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres email, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku i w zakresie sprawy, której dotyczy kontakt. Administratorem Państwa danych jest firma wpisana do CEIDG pod nazwą Tomasz Pilorz Studio, ul. Żurawia 38/9, 40-686 Katowice. Pełną treść regulaminu przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności znajdą Państwo pod poniższym linkiem.