mgr inż. arch. Tomasz Pilorz

Jestem architektem.

 

Ukończone studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek: Architektura i Urbanistyka - mgr inż. arch.

Ukończone studia w Zakładzie Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Prawo budowlane i inwestycyjne.

Uzyskane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

 

Projektowanie BIM i CAD.

Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne - projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze.

Projektowanie obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, biurowych, usługowych i produkcyjnych.

Projektowanie wnętrz.

Wizualizacje architektoniczne.

 

Kompleksowa obsługa inwestycji - od koncepcji po oddanie obiektu do użytkowania - pomoc w doborze lokalizacji zamierzenia budowlanego, prowadzenie spraw urzędowych, obsługa formalno-prawna, optymalizacja procesu budowy, etapowanie realizacji, koordynacja wielobranżowa.

 

Ponad 110 zrealizowanych inwestycji krajowych i zagranicznych (USA, Kanada).

 

  

Dom jednorodzinny - Warszawa, Polska

Powierzchnia użytkowa: 377 m2

Projekt: 2020 r.

Realizacja: 2020 r.

Wykonano wielobranżowe opracowanie projektowe: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Wilanówku Niskim.

Dom jednorodzinny - Konstancin-Jeziorna, Polska

Powierzchnia użytkowa: 565 m2

Projekt: 2020 r.

Realizacja: 2020 r.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jedorodzinny w Konstancinie-Jeziornej, nieopodal Warszawy. Budynek zrealizowano w oparciu o projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.

Budynek biurowy - Vancouver, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 1640 m2

Projekt: 2019 r.

Realizacja: 2019 r.

Wykonano projekt przebudowy istniejącego obiektu przemysłowego na budynek biurowy. Zabudowa składa się z części usługowej w parterze oraz 2 kondygnacyjnego biura, nadwieszonego nad ciągiem komunikacyjnym.

Budynek biurowy - Surrey, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 2460 m2

Projekt: 2019 r.

Realizacja: 2019 r.

Zaprojektowano 3 kondygnacyjny obiekt biurowy z garażem w części parterowej oraz zagospodarowniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Budynek biurowy - Vancouver, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 345 m2

Projekt: 2019 r.

Realizacja: 2019 r.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny obiekt biurowy. W części parterowej zlokalizowano parkingi i część technologiczną, a na piętrze zespół pomieszczeń administracyjnych i pomocniczych.

  

Biurowiec klasy A - Vancouver, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 14.000 m2

Projekt: 2018 r.

Budynek biurowy klasy A. Zaprojektowano kubaturę uzupełniającą istniejącą zabudowę biurową. Opracowano 9 kondygnacyjny obiekt, wraz z parkingami podziemymi oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

Dom jednorodzinny - Kelowna, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 245 m2

Projekt: 2018 r.

Realizacja: 2019 r.

Opracowano kompleksowy projekt domu jednorodzinnego położonego nad jeziorem Okanagan, wraz z indywidualną przystanią dla mieszkańców.

Dom jednorodzinny - Wrocław, Polska

Powierzchnia użytkowa: 165 m2

Projekt: 2019 r.

Realizacja: 2019 r.

Wykonano kompletne opracowanie projektowe - projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w pobliżu Wrocławia.

Budynek biurowy - Kelowna, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 700 m2

Projekt: 2018 r.

Realizacja: 2018 r.

Budynek biurowy uzupełniający istniejącą zabudowę przemysłową, stanowiący zaplecze administracyjne dla zakładów przetwórstwa owoców. Zaprojektowano 3 kondygnacyjny obiekt połączony funkcjonalnie i przestrzennie z częścią produkcyjną.

Biblioteka - Warszawa, Polska

Powierzchnia użytkowa: 1300 m2

Projekt: 2017 r.

Realizacja: 2017 r.

Przebudowa biblioteki, wraz z kompleksowym projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz. Zaprojektowano modernizację elewacji obiektu oraz rewitalizację atrium, które zintegrowano z pomieszczeniami czytelni. 

Budynek biurowy - Riverdale, CA, USA

Powierzchnia użytkowa: 1100 m2

Projekt: 2017-18 r.

Realizacja - 1 etap: 2018 r.

Siedziba zarządu i biura przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaprojektowano 2 etapową realizację. Pierwszy etap (zrealizowany) składa pomieszczeń biurowych i pomocniczych na parterze i fragmencie piętra. Etap drugi (w fazie przygotowania do realizacji) składa się z sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych na piętrze.

Zaprojektuj z nami swoje pomysły.

Robimy architekturę - dużą i małą.

Projektujemy wielkie obiekty przemysłowe i małe domy jednorodzinne. Wymyślamy plany parków, terenów miejskich i zielonych. Opracowujemy projekty biur, szpitali i osiedli mieszkaniowych, a także aranżacje wnętrz . Bierzemy odpowiedzialność na każdym etapie projektowania - od projektu koncepcyjnego, poprzez projekt budowlany aż po projekt wykonawczy i fazę użytkowania obiektu.

 

Planujemy przyszłe płaszczyzny zdarzeń - wspólnie z Inwestorem opracowujemy strategię działań i funkcjonowania zamierzenia budowlanego tworząc projekt koncepcyjny. Następnie zajmujemy się wielobranżowym i kompleksowym opracowaniem projektu budowlanego - aspekty formalne i zagadnienia prawne,  pozyskanie uzgodnień i zezwoleń - aż do uzyskania pozwolenia na budowę. W kolejnej fazie wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy na potrzeby realizacji obiektu.

 

Wspieramy Inwestora na każdym etapie projektu inwestycyjnego - Projektujesz z nami, my tylko pomagamy.

Apartament - Katowice, Polska

Powierzchnia użytkowa: 88 m2

Projekt: 2018 r.

Realizacja: 2018 r.

Zaprojektowano aranżację wnętrz 3 pokojowego apartamentu, na 6 kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w centrum Katowic.

Wnętrza biurowca - Vancouver, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 550 m2

Projekt: 2016 r.

Realizacja: 2017 r.

Opracowano aranżację wnętrz biurowych wraz z aneksem kuchennym, salą konferencyjną, pomieszczeniami administracyjnymi i pomocniczymi w wielokondygnacyjnym budynku biurowym w centrum Vancoucer.

Budynek wystawowy - Płock, Polska

Powierzchnia użytkowa: 470 m2

Projekt: 2016 r.

Wykonano projekt budynku wystawowego w parku miejskim w Płocku. Obiekty wyposażono w salę wystawową, małą gastronomię i sklep, zaplecze sanitarne dla odwiedzających park oraz szereg pomieszczeń technicznych i pomocniczych.

Biurowiec - Vancouver, BC, Canada

Powierzchnia użytkowa: 770 m2

Projekt: 2015 r.

Realizacja: 2016-17 r.

Wykonano kompleksowe opracowanie projektowe 2 kondygnacyjnego obiektu biurowego dla nowego budynku przemysłowego na przedmieściach Vancouver.

Biurowiec - Wenatchee, WA, USA

Powierzchnia użytkowa: 550 m2

Projekt: 2015-16 r.

Realizacja: 2016-17 r.

Zaprojektowano 2 kondygnacyjny obiekt administracyjny przylegający do kompleksu zabudowań przemysłowych zakładu przetwarzania owoców.

Lotnisko - Katowice, Polska

Powierzchnia użytkowa: 12500 m2

Projekt: 2014 r.

Opracowano projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącego budynku lotniska w Katowicach o terminal zachodni. Zaprojektowano 2 kondygnacyjny obiekt z salami odlotów i przylotów oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

Uzdrowisko - Konstancin Jeziorna, Polska

Powierzchnia użytkowa: 8620 m2

Projekt: 2014 r.

Zaprojektowano rozbudowę istniejącego uzdrowiska w Konstancinie Jeziornej o zespół obiektów sanatoryjnych z zapleczem hotelowym i rehabilitacyjnym. Obiekty wpisano w istniejące zagospodarowanie parku zdrojowego.

Park miejski - Płock, Polska

Powierzchnia użytkowa: 28440 m2

Projekt: 2013-14 r.

Zespół: BSP Średniawa arch. Barbara Średniawa, arch. Piotr Średniawa, arch. Olga Sarecka, arch. Tomasz Pilorz

Wykonano projekt modernizacji i przebudowy parku miejskiego w Płocku. Opracowano kompleksowy projekt zagospodarowania terenu wraz z szeregiem budynków o funkcji edukacyjnej i kulturotwórczej.

  

Dom jednorodzinny - Wrocław, Polska

Powierzchnia użytkowa: 168 m2

Projekt: 2016 r.

Realizacja: 2016-17 r.

Wykonano kompleksowe opracowanie projektowe - projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy - budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Budynek wielorodzinny mieszkaniowy - Oslo, Norwegia

Powierzchnia użytkowa: 3600 m2

Projekt: 2015 r.

Projekt koncepcyjny i budowlany obiektu mieszkaniowego, wielorodzinnego w Oslo. Zaprojektowano obiekt z modułowymi kapsułami , dający się dowolnie modyfikować w zakresie ilości jednostek mieszkaniowych.

 

Wieżowiec Urzędu Marszałkowskiego - Katowice, Polska

Projekt: 2013 r.

Zespół: arch. Tomasz Pilorz, arch. Jakub Tunk, arch. Alicja Zachodny

W ramach udziału w konkursie, na siedzibę nowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, opracowano projekt koncepcyjny wieżowca. Zaprojektowano dominantę w skali miasta, na wąskiej działce przy ul. Ligonia. Projekt zakłada podziemne połączenie funkcjonalne istniejącego budynku urzędu z obiektem projektowanym. Wieżowiec wyposażono w przestrzenie biurowe, konferencyjne i usługowe.

Dom modelowy polski

Powierzchnia użytkowa: 244 m2

Projekt: 2014 r.

Zespół: arch. Jakub Tunk, arch. Tomasz Pilorz

Opracowano projekt koncepcyjny modelowego domu polskiego. Zaprojektowano mobilny obiektu modułowy z osłoną. Ukszatałtowanie otwartego wnętrza, które daje się dowolnie kształtować poprzez zestawianie kolejnych modułów oraz bryła zewnętrzna, umożliwiają dostosowanie obiektu do dowolnych potrzeb użytkowników oraz zasad lokalnych zagospodarowania przestrzennego.

 

Szpital dziecięcy - Kielce, Polska

Powierzchnia użytkowa: 14 500 m2

Projekt: 2014 r.

Zespół: BSP Średniawa - arch. Barbara Średniawa, arch. Piotr Średniawa, arch. Michał Tomanek, arch. Jakub Tunk, arch. Tomasz Pilorz

Wykonano projekt szpitala dziecięcego w Kielcach. Zaprojektowano 4 kondygnacyjny obiekt z wewnętrznym dziedzińcem, harmonijnie wpisujący się w istniejące otoczenie. Opracowano aranżację wnętrz, wraz z rozwiązaniem systemu kształtowania bloków operacyjnych i oddziałów, a także kompleksowe zagospodarowanie terenu z drogami manewrowymi, parkingami i otaczającymi strefami zieleni.

 

Rynek i przestrzenie publiczne miasta - Turek, Polska

Projekt: 2015 r.

Zespół: BSP Średniawa - arch. Barbara Średniawa, arch. Piotr Średniawa, arch. Olga Sarecka, arch. Tomasz Pilorz

Zaprojektowano przebudowę miejskich przestrzeni publicznych miasta Turek. Projekt obejmuje swym zakresem rynek miejski, plac i skwer przy kościele, a także park wraz z połączeniami komunikcji kołowej wraz z miejscami postojowymi, ścieżki rowerowe oraz ciągi piesze. Dodatkowo zaprojektowano elementy małej architektury harmonijnie wpisujące się w koncepcję mondernizacji.

 

Budynek elektrowni - Zabrze, Polska

Projekt: 2013 r.

Zespół: arch. Tomasz Pilorz, arch. Jakub Tunk

Opracowano projekt konkursowy obiektów elektrowni w Zabrzu. Zaprojektowano kubaturę z przestrzeniami konferencyjnymi i zapleczem, budynek wejściowy oraz 2 poziomowy parking.

Dane kontaktowe:

 

Tomasz Pilorz Studio

ul. Żurawia 38/9, 40-686 Katowice

+48 698 612 893

architekt@tomaszpilorzstudio.com

* Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres email, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku i w zakresie sprawy, której dotyczy kontakt. Administratorem Państwa danych jest firma wpisana do CEIDG pod nazwą Tomasz Pilorz Studio, ul. Żurawia 38/9, 40-686 Katowice. Pełną treść regulaminu przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności znajdą Państwo pod poniższym linkiem.